درباره ما

 شركت پويا شيراز  بمنظور توليد لوله هاي پلي اتيلن تكجداره از سايز  12ميلي متر الي 400 ميليمترونوارتیپ آبیاری قطره ای  جهت توليد لوله هاي مورد مصرف در آب وفاضلاب با بهره گيري ازتكنولوژي پيشرفته وكار آمد درمنطقه زرقان شيراز درحال فعاليت مي باشد بكارگيري ازخطوط توليد با قابليت سرعت توليد بالا ورعايت استانداردهاي ساخت محصول منطبق با استاندارد (DIN8074 ) آلمان واستاندارد داخلي ( موسسه استاندارد وتحقيقات صنعتي كشور) و تائيديه آبياري تحت فشار سازمان جهادكشاورزي ، نظارت وبازرسي مستمر وآزمايشگاه كنترل كيفي مورد تائيد اداره استاندارد وهمچنين دارا بودن سيستم مديريت كيفيت براساس استاندارد بين المللي ISO9001-2008با لوازم جانبي مورد نياز ونزديكي به مسيرهاي  ملي و شركتهاي حمل ونقل جهت تسريع در حمل وتحويل محصول به مشتريان ازخصوصياتي مي باشد كه ازسوي اين شركت ملحوظ گرديده است . ودرصورت نيازآمادگي جهت هر گونه بازديد فني بازرسان وكارشناسان محترم مي باشد.

ضمنا"اين شركت داراي گواهينامه صلاحيت پيمانكاري دررشته تاسيسات وتجهيزات و آب مي باشد.

نيروي انساني متخصص شركت پويا شيراز

 

رشته تحصيلي

تعداد شاغلين

كارشناسي ارشد صنايع

1

كارشناسی مهندسي مكانيك

2

كارشناسی مهندسي شيمي

2

كارشناس فناوری اطلاعات

1

كارشناسي ارشد حسابداري

1

كارشناسی برق

1

كارشناسی رياضي

1

فوق ديپلم برق

1