آدرس:
دفتر مرکزی : تهران ،خیابان پاسداران ، خیابان بهستان ششم ، پلاک 4 ، واحد 9
کارخانه : شیراز زرقان ،جنب پل نمایشگاه ، جاده کتک
1945963613
تلفن:
021-22764456