نشانها ، گواهينامه ها و بیمه نامه محصولات

-ارائه بيمه ايران برای تمامی محصولات

- داراي استاندارد بين المللي ISO9001-2008

-داراي گواهينامه استاندارد ايران ازموسسه استاندارد وتحقيقات صنعتي ايران

-داراي تائيديه اداره كل توسعه وروشهاي آبياري تحت فشار

-دارای گواهی آزمون لوله پلی اتیلن 16 میلیمتری PE40  بارده فشاری 4 بار

- داراي گواهينامه صلاحيت پيمانكاري دررشته تاسيسات وتجهيزات و آب

-ظرفيت توليد تا 6000 هزارتن درسال